REDO FÖR NÄRINGSLIVETS FÖRÄNDRINGAR

Näringslivet förändras i högre takt än någonsin tidigare. Ny teknik har skapat förutsättningar för snabbare kommunikation inom och över nationsgränserna.

Sammanslagningar, förvärv och organisationsförändringar har blivit vardagshändelser och alla dessa förändringar ska baseras på optimala beslut.

Din kreativitet och Ditt affärssinne räcker långt, men kanske inte alltid hela vägen. I beslutsprocessen och vid verkställande är Ditt företag i behov av affärsjuridisk sakkunskap för due diligence och andra utredningar samt för avtalsskrivande.

NBW ÄR EXPERTER PÅ AFFÄRSJURIDIK.

NBW Advokatbyrå erbjuder små och medelstora företag kvalificerat och engagerat juridiskt biträde i affärsjuridiska frågor, framför allt i samband med förändringar.

Byrån är huvudsakligen verksam inom affärsjuridiken med särskild inriktning på avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, arbetsrätt, obeståndsrätt och försäkringsjuridik.

NBW Advokatbyrå företräder såväl mindre som större företag inom skilda branscher. Många av klienterna har verksamhet utomlands och byrån företräder också utländska företag samt privatpersoner i ärenden med anknytning till Sverige.