INNEHAVARE OCH RÄTTSSOMRÅDEN
 
Advokat Per Aspendal företräder företag, organisationer och privatpersoner. Han har juristexamen från Stockholms universitet och har fullgjort 2,5 års praktik vid Stockholms tingsrätt och Kronofogdemyndigheten i Uppsala. Per Aspendal är advokat sedan 1993.
 
Advokatbyrån arbetar företrädesvis inom följande rättsområden
·       Obeståndsrätt
·       Ekonomisk familjerätt
·       Tvistemål
 
AVVECKLING AV FÖRETAG OCH OBESTÅNDSRÄTT
 
För avveckling av företag åter sig Per Aspendal uppdrag som likvidator, både frivilliga likvidationer och tvångslikvidationer. Per Aspendal erhåller också regelbundet förordnanden av domstol som konkursförvaltare.
 
EKONOMISK FAMILJERÄTT
 
Per Aspendal arbetar med ekonomisk familjerätt. Han förordnas av domstol som boutredningsman för dödsbon och som bodelningsförrättare i samband med skiljsmässa och separationer.
 
TVISTEMÅL
 
Per Aspendal har lång erfarenhet som rättegångsombud, främst i kommersiella tvister för små och medelstora företag. Det kan till exempel gälla oenighet om betalning eller skadestånd på grund av kontraktsbrott.