KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

Vår affärsidé är att erbjuda mindre och medelstora företag kvalificerat och engagerat juridiskt biträde i affärsjuridiska frågor, något som blir extra viktigt i samband med förändringar.

Delägarna i advokatbyrån har bred affärsjuridisk kompetens, men också långvarig erfarenhet inom sådana specialområden som ofta aktualiseras i samband med ändrade förhållanden i ett företag;

  • Bolagsrätt
  • Immaterialrätt innefattande frågor om industridesign och varumärken
  • Arbetsrätt
  • Obeståndsrätt, innefattande rekonstruktioner, likvidationer och konkurser

Vi är även verksamma inom områdena;

  • Försäkrings- och skadeståndsrätt
  • Process- och skiljedomsrätt
  • Fastighets- och entreprenadrätt

STORT KONTAKTNÄT - I SVERIGE OCH INTERNATIONELLT

NBW Advokatbyrå bildades 1999. Sedan dess har vi byggt upp ett brett kontaktnät som utmärks av kompetens, erfarenhet och engagemang. Byrån är exempelvis medlem i det internationella nätverket Consulegis EEIG, som är företrätt i 30 länder.

Samarbetet inom nätverket är väl utvecklat, vilket gör att Du och Ditt företag erhåller kompetent, erfaret och engagerat biträde även utanför Sveriges gränser. Många av klienterna har verksamhet utomlands och vi företräder också utländska företag samt privatpersoner i ärenden med anknytning till Sverige.