KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

NBW Advokatbyrå erbjuder mindre och medelstora företag  i alla branscher kvalificerat och engagerat juridiskt biträde i affärsjuridiska frågor, inte minst i samband med förändringar.

Vi är huvudsakligen verksam inom affärsjuridiken med särskild inriktning på följande områden;

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Arbetsrätt
  • Obeståndsrätt
  • Försäkringsjuridik

 

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Många av klienterna har verksamhet utomlands och vi företräder också utländska företag samt privatpersoner i ärenden med anknytning till Sverige.

Advokatbyrån är medlem i det internationella nätverket, Consulegis EEIG, som är företrätt i 30 länder.

NBW Advokatbyrå bildades 1999.