Dan Otteryd

Advokat /delägare

Dan Otteryd har varit delägare i NBW Advokatbyrå sedan han började hos advokatfirman år 2005. År 1984 anställdes han hos Advokatfirman Wennerholm & Auerbach AB och 1987 blev han delägare i Advokatfirman Wennerholm & Auerbach AB.

Dan arbetar företrädesvis med klienter i form av bolag med tysk och österrikisk ägande. Han sitter även med i styrelsen för en del av klienternas dotterbolag i Sverige. Sedan mitten av 1980-talet har Dan varit behjälplig vid olika typer av bolagsrättsliga frågor, vid förvärv av aktier och andra företagsöverlåtelser samt varit behjälplig med upprättande av aktieägaravtal.

Dan biträder ett flertal företag med löpande rådgivning inom affärs- och bolagsrätt och därvid exempelvis förhandlat och upprättat återförsäljar-, agent- och samarbetsavtal . Vidare har han varit ombud i processer såväl i domstol som hos skiljenämnd.

Specialistkompetens:

Svensk och internationell affärsjuridik
Bolagsrätt och Bolagsetableringar
Företagsöverlåtelser

Utbildning:

Jur.kand 1981

Erfarenhet:

Advokatfirman Wennerholm & Auerbach AB 1984-
NBW Advokatbyrå 2005-
Styrelseledamot i utlandsägda bolag 1984-
Nacka Åklagarmyndighet/Huddinge tingsrätt
Tingsnotarie 1981-1984
Medlem i Sveriges Advokatsamfund 1987-

Språk:

Engelska och tyska