Per Aspendal

Advokat / delägare

Per Aspendal är delägare i advokatbyrån och arbetar i huvudsak med affärsjuridik.

Per biträder främst ägarledda företag och åtar sig också regelbundet uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Specialistkompetens:

Kommersiella tvister
Avtalsrätt
Obeståndsjuridik
Entreprenad- och skadeståndsrätt

Utbildning:

Jur kand, Stockholms universitet 1986

Erfarenhet:

2007 NBW Advokatbyrå HB
1990-2006  Advokatbyråer
1987-1989  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Kronfogdemyndigheten i Uppsala
1978-1979  Reservofficersutbildning