Per Aspendal

Advokat / innehavare

Per Aspendal biträder främst företag. organisationer och privatpersoner. Han åtar sig regelbundet uppdrag som likvidator, konkursförvaltare och boutredningsman.

Specialistkompetens:

Obeståndsrätt
Ekonomisk familjerätt
Tvistemål

Utbildning:

Jur kand, Stockholms universitet 1986

Erfarenhet:

1990 -          Advokatbyråer
1987-1989  Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Kronfogdemyndigheten i Uppsala
1978-1979  Reservofficersutbildning